sponsoren

KPN
DeKrant
Bathoorn Autoschade Roden
Albert Heijn
Hypotheekservice
Wandelen rond Roden
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement avond4daagse

Reglement Avond4daagse Roden

Reglement Avond4daagse Roden
De Avond4daagse Roden wordt georganiseerd door Stichting Sportstimulering Noordenveld
(SSN) in samenwerking met de sport- en cultuurcoaches Noordenveld.
SSN is aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KNWB).
Om de avond4daagse zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij de medewerking van de
deelnemers.
Tijdens de avond4daagse zijn de wandelaars verplicht aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars op te volgen.
1. De avond4daagse is een wandeltocht zonder wedstrijdelement en snelwandelen of hardlopen is niet toegestaan.
2. Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk)
aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
3. Deelnemers moeten zijn ingeschreven en zich elke dag aan- en afmelden bij de starttafel.
4. Voor het behalen van de medaille moet op alle vier avonden gewandeld worden.
5. Kinderen onder 12 jaar lopen onder begeleiding van een volwassene. De begeleider moet ook ingeschreven zijn.
Bij groepen kinderen loopt er per vier kinderen minimaal één begeleider mee.
6. Blijf op de aangegeven route en op de wegen en/of paden. Kijk goed uit bij het oversteken. Als er geen
verkeersregelaar staat, betekent dit niet dat er geen verkeer kan komen. Er zijn geen wegen afgesloten.
7. Gooi afval niet onderweg langs de route weg, maar neem dit mee of deponeer het in daarvoor bestemde
afvalbakken. Bij de start- c.q. finish staan in ieder geval afvalbakken.
8. Er kan gebruik worden gemaakt van de toiletten van Sportcentrum De Hullen. Onderweg zijn geen
toiletvoorzieningen.
9. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de starttafel. Hier kunt u ook terecht om te kijken of uw
verloren eigendom is teruggevonden.
10. Tijdens de avond4daagse zijn er gediplomeerde EHBO'ers aanwezig bij Sportcentrum De Hullen. Heeft u tijdens
de wandeling een EHBO'er nodig, bel de EHBO op 06-38489641.
11. Mocht u onverhoopt uitvallen, informeert u dan de organisatie via onderstaand telefoon
nummer.
12. De organisatie behoudt zich het recht voor om op grond van extreme weersomstandigheden of calamiteiten routes
en/of starttijd te wijzigen of de avond4daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten.
13. Deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het evenement en dat de
beelden gebruikt mogen worden in het kader van publiciteit voor de Avond4daagse Roden.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
TELEFOONNUMMER ORGANISATIE AVOND4DAAGSE RODEN: 06-14432503