sponsoren

DeKrant
Albert Heijn
DanceDevotion
Rabobank
Staatsbosbeheer
Videospot
win
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement Avond4daagse

 

De Avond4daagse Roden wordt georganiseerd door Stichting Sportstimulering Noordenveld (SSN) in samenwerking met de sport- en cultuurcoaches Noordenveld.

SSN is aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KNWB).

Om de Avond4daagse zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij de medewerking van de deelnemers.

Tijdens de Avond4daagse zijn de wandelaars verplicht aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars op te volgen.

 1. De Avond4daagse is een wandeltocht zonder wedstrijdelement en snelwandelen of hardlopen is niet toegestaan.
 2. Deelname is geheel op eigen risico. Alle deelnemende organisaties zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 3. Deelnemers moeten zijn ingeschreven en zich elke dag aan- en afmelden bij de starttafel.
 4. Deelnemers geven bij inschrijving toestemming dat de persoonsgegevens uitsluitend door de organisatie van de Avond4Daagse Roden worden gebruikt.
 5. Voor het behalen van de medaille moet op alle vier avonden gewandeld worden.
 6. Kinderen onder 12 jaar lopen onder begeleiding van een volwassene. De begeleider moet ook ingeschreven zijn. Bij groepen kinderen loopt er per vijf kinderen minimaal één begeleider mee.
 7. Blijf op de aangegeven route en op de wegen en/of paden. Kijk goed uit bij het oversteken. Als er geen verkeersregelaar staat, betekent dit niet dat er geen verkeer kan komen. Er zijn geen wegen afgesloten.
 8. Gooi afval niet onderweg langs de route weg, maar neem dit mee of deponeer het in daarvoor bestemde afvalbakken. Bij de start- c.q. finish staan in ieder geval afvalbakken.
 9. Er kan gebruik worden gemaakt van de toiletten van Sportcentrum De Hullen. Onderweg zijn geen toiletvoorzieningen.
 10. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de starttafel. Hier kunt u ook terecht om te kijken of uw verloren eigendom is teruggevonden.
 11. Tijdens de Avond4daagse zijn er gediplomeerde EHBO'ers aanwezig bij Sportcentrum De Hullen. Heeft u tijdens de wandeling een EHBO'er nodig, bel de EHBO op 06-38489641.
 12. Mocht u onverhoopt uitvallen, informeert u dan de organisatie via onderstaand telefoonnummer.
 13. De organisatie behoudt zich het recht voor om op grond van extreme weersomstandigheden of calamiteiten routes en/of starttijd te wijzigen of de Avond4daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten.
 14. Deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het evenement en dat de beelden gebruikt mogen worden in het kader van publiciteit voor de Avond4daagse Roden.
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.